Infectievrij.nl ondersteunt cliënt en zorginstelling bij infectiepreventie.

Regelmatig komen zorginstellingen in het nieuws vanwege het uitbreken van een bacterie (MRSA) of andere ziekmakende micro organismen (Norovirus, Scabies).

Infectievrij.nl heeft een methode ontwikkeld om hygiënisch werken en infectiepreventie structureel aan te pakken met de medewerkers, de cliënten, de bezoekers en de cliëntenraad van een zorginstelling. Door samen op te trekken en de verantwoordelijkheid te dragen, wordt met elkaar gewerkt aan een infectievrije organisatie.

Infectievrij.nl ondersteunt zorginstellingen bij het implementeren van de hygiënerichtlijnen. Door het gebruik van een smartphone of tablet en een dashboard is snel inzichtelijk welke onderdelen van de hygiëne nadere aandacht verdienen. Gerichte acties zorgen ervoor dat infectiepreventie wordt geïmplementeerd.

“Zonder meldingen, Geen verbetering van Zorg”
Via het meldpunt zorghygiëne heeft u als cliënt, bezoeker en of medewerker van een zorginstelling, de mogelijkheid een situatie over een hygiënische onderwerp op uw locatie bij ons te melden.