IGZ ontevreden over verbeteringen verpleeghuizen

Sturen op kwaliteit en veiligheid

22% van de getoetste instellingen scoorde onvoldoende op sturen op kwaliteit en veiligheid.

Infectievrij.nl ondersteunt in overeenstemming met de “Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra” volgens het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV)

Protocollen en richtlijnen

In 40% van de instellingen werken medewerkers onvoldoende volgens afgesproken protocollen en richtlijnen.

Infectievrij.nl ondersteunt om het gedrag van uw medewerkers aan te passen, zodat zij volgens afgesproken protocollen en richtlijnen werken. “De focus ligt op het veranderen van “hygiëne” cultuur binnen teams en afdelingen.

Met het spel Wie IS DE MOL, wordt op een speelse wijze bewustwording gecreëerd voor het werken volgens afgesproken protocollen en richtlijnen van uw medewerkers. Het doel is dat medewerkers en cliënten elkaar aanspreken over de te volgen protocollen en richtlijnen.

Medicatieveiligheid

De medicatieveiligheid was bij 46% van de getoetste instellingen niet op orde. In 39% van de instellingen voerden medewerkers geen tweede controle uit bij risicovolle medicatie. Ook was in 37% van de instellingen geen actuele toedienlijst voor medicatie beschikbaar.

Infectievrij.nl ondersteunt in overeenstemming met de “Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra” volgens het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) hoofdstuk 6.2.

Men hanteert de regels als medicijnen worden verstrekt binnen uw instelling.

Denk hierbij aan:

  • Houdbaarheidsdatum
  • Openingsdatum wordt genoteerd
  • De temperatuur van de koelkast met medicijnen wordt dagelijks gecontroleerd en wekelijks wordt er geregistreerd.

Graag verwijzen wij naar de medicatieveiligheid zelftest op onze website.

3 Oorzaken

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hield het afgelopen jaar extra toezicht op 150 verpleegzorginstellingen. Een derde daarvan moet zich extra inspannen, waar de inspectie extra toezicht blijft houden. De inspectie vindt dat zorgelijk. Zeker omdat zij signalen ontvangt dat meer instellingen hier problemen mee hebben.

oorzaken

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.