Het gaat niet alleen om kennis, maar óók om een cultuur waarin hygiënisch werken normaal is.

Infectievrij heeft een aantal cursussen en workshops hygiëne ontwikkeld voor medewerkers van een zorginstelling, leden van de Raad van Bestuur en voor cliënten- en ondernemingsraden.
Op een leuke, frisse manier wordt aandacht besteed aan onder andere multiresistente micro-organismen en infectiepreventie maatregelen.

Doel is dat de cursisten na afloop weten hoe infecties ontstaan en wat zij zelf kunnen bijdragen aan het voorkomen van besmetting?

Het gaat niet alleen om kennis, maar óók om een cultuur waarin hygiënisch werken normaal is. Voor uitgebreide informatie zie ook “Wie is de mol?”.

Vanuit praktijkervaring wordt kennis overgedragen, zodat je weet hoe een infectieverspreiding voorkomen kan worden en je in staat bent om elkaar beter feedback te geven.

De cursussen en themadagen zijn in overleg met ons op elke datum en locatie te organiseren (in house).

Ook kunt u zelf uw thema voor een cursusdag aandragen.