Het werken met de instrumenten van Infectievrij.nl zorgt voor een administratieve lastenverlichting, geen papieren lijsten meer invullen maar alles geautomatiseerd.

Infectievrij.nl biedt een app die een zorginstelling de mogelijkheid geeft tot het uitvoeren van inspecties in de vorm van duidelijke vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn volgens de laatste richtlijnen van de IGZ opgesteld en altijd actueel. Daarnaast zijn de vragenlijsten gevalideerd door gerenommeerde universitaire medische wetenschappers.

De app is erop gericht om het thema hygiëne en infectiepreventie leuk en toegankelijk te maken voor alle betrokkenen.

Problemen, opvallende punten, goede en minder goede resultaten zijn direct inzichtelijk en kunnen gelijk worden aangepakt. De resultaten uit het dashboard en de vragenlijsten dragen ertoe bij dat de hygiëne richtlijnen binnen de zorginstelling nog efficiënter te organiseren zijn en veel eenvoudiger te monitoren.

Het werken met de app van Infectievrij.nl zorgt voor een administratieve lastenverlichting, geen papieren lijsten meer invullen maar alles geautomatiseerd.

Het implementeren van de hygiënerichtlijnen binnen de zorginstelling is hierdoor veel efficiënter te organiseren en veel eenvoudiger te monitoren.