De collectieve ambitie van het team is het streven naar een infectievrije omgeving.

Het Dagelijks Bestuur van Infectievrij.nl bestaat uit:

Maarten de Lange

Maarten de Lange heeft jarenlange ervaring als adviseur en projectleider binnen de Zorg, Organisatie en ICT. Zijn focus ligt binnen Infectievrij.nl op de sales. ‘Mijn vader was ernstig ziek en kwam in een verpleeghuis terecht waar de hygiëne ver onder de norm was. Ik heb mijn vader daar zo ontzettend ongelukkig zien worden. Ik was blij dat mijn moeder hem opgehaald heeft en tot aan zijn overlijden thuis heeft gehouden. Deze ervaring heeft mij ertoe gebracht om samen met de andere bestuurders Infectievrij.nl op te richten. We kunnen de hygiëne in de zorg verbeteren en we moeten het verbeteren.

Martha Seinstra

Martha Seinstra implementeert sinds een aantal jaar nieuwe diensten bij zorginstellingen. Daarvoor was zij 10 jaar werkzaam als beleidsadviseur bij de gemeente Rotterdam. “Wat mij opvalt in de zorg is dat het beschikbare budget vaak niet op de juiste manier wordt gebruikt. Door het toepassen van slimme innovaties wil ik bijdragen aan het terugdringen van verspilling. Als Lean Six Sigma Black Belt ben ik in staat om processen te optimaliseren. Mijn aanpak is gericht op aandacht voor de medewerkers op de werkvloer zodat zij worden gezien en gewaardeerd. Harmonie op de werkvloer heeft positief effect op cliënt en management”.

Robert Weij

Robert Weij is zelf al veertien jaar actief in de zorg. Zo was hij hoofd van hoofd van de afdelingen radiologie, microbiologie en interne geneeskunde, cardiologie en longgeneeskunde in Medisch Centrum Haaglanden Bronovo. En is hij sinds een aantal jaren ondernemer in de zorg. Waarbij hij altijd kijkt naar hoe je op een slimme manier de zorg kan veranderen, zo ook met dit bedrijf. Hoe kan je het werk van de mensen in de zorg makkelijker maken, en dat de patiënt betere en veiligere zorg krijgt. Iets waar infectievrij voor staat.

Johan Mutsaers

Johan Mutsaers is een zeer ervaren manager van medische microbiologie en hygiëne infectiepreventie in een STZ ziekenhuis. Hij heeft hierbij ruime ervaring opgedaan omtrent hygiëne en infectiepreventie op het gebied van voorlichting, protocollen, handhaving, outbreak management (MRSA, BRMO, Scabiës, Influenzavirus en het Mersvirus), legionellabeheersplan en de uitvoering van spoel en controle programma’s. Johan is jarenlang auditor en secretaris voor het CCKL/RvA geweest.
Zijn focus ligt binnen Infectievrij.nl op infectie en preventie, met name protocollen, het auditeren, plan van aanpak en de uitvoering, en voorlichting.