Medicatieveiligheid zelftest

Met deze zelftest kun je je kennis testen over de medicatieveiligheid in jouw organisatie.

Werkwijze:
Bij elke vraag heb je een mogelijkheid om één van de drie antwoorden aan te kruizen.
Nadat u alle vragen hebt beantwoord volgt een resultaatscherm, met daarbij een toelichting op het goede antwoord.

1. Ken jij het medicatieveiligheidsbeleid binnen jouw organisatie?
2. Hoe ga jij om met voorbehouden en risicovolle handelingen ?
3. Hoe leg jij afspraken rond het beheren van medicatie vast?
4. Welke rol heb je als zorgmedewerker als een cliënt medicatie in eigen beheer
5. Wat is juist?
6. Als een zorgorganisatie het beheer van medicatie van cliënten heeft overgenomen, is de zorgorganisatie verantwoordelijk voor ‘de opslag’.
Wat houdt dat in?
7. Is jullie werkomgeving zo ingericht dat je ongestoord medicatie gereed kunnen maken en klaar kunnen zetten?
8. Houden jullie bij het roosteren rekening met medicatieveiligheid?
9. Wat weet je over dubbel controle van medicijnen?
10. Melden jij en je collega’s medicatiefouten? En wordt hierop actie ondernomen en krijg je die terug gekoppeld?