Zonder meldingen, Geen verbetering van Zorg!

Zonder meldingen, Geen verbetering van Zorg!

Bij infectievrij.nl kunt u terecht met uw ongenoegen of klacht op het gebied van infecties en hygiëne in de zorginstelling waar u als cliënt of bezoeker mee in aanraking bent gekomen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hield het afgelopen jaar extra toezicht op 150 verpleegzorginstellingen. Een derde daarvan moet zich extra inspannen, waar de inspectie extra toezicht blijft houden. De inspectie vindt dat zorgelijk. Zeker omdat zij signalen ontvangt dat meer instellingen hier problemen mee hebben.

meldpunthygiene_infographic

Wij lossen geen problemen of klachten op, maar helpen u wel verder. Zo informeren we u over de mogelijkheden uw klacht of probleem op te lossen, beantwoorden we uw vragen en helpen we u met praktische tips.

Wij nemen contact op met de zorgorganisatie en geven uw melding door. Daarna houden we u op de hoogte van de status en de acties die ondernomen worden.

Vul daarom het onderstaande formulier in, verplichte velden.

Uw naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Telefoonnummer

Naam zorgorganisatie (verplicht)

Naam locatie (verplicht)

Postcode locatie

Naam afdeling (verplicht)

Waar ziet u verbeterpunten? (verplicht)

Hebt u een gesprek gehad met uw zorgaanbieder?

Indien ja, wie? Indien nee, want?

Bent u tevreden over de uitkomst van het gesprek?

Indien ja, want? Indien nee, want?

Wat wilt u bereiken met uw melding? (verplicht)
(Het is belangrijk om voor uzelf te bepalen wat u wilt bereiken met uw klacht. Maar het helpt ons ook om tot verbeteringen te komen).