Hygiëne audit checklist (afdelingsniveau)

Deze checklist wordt gebruikt voor observatie van één afdeling. Bij de vragen moet je “ja” of “nee” invullen. Je kunt altijd in het opmerkingenveld een toelichting geven.
(Bij de vraagstelling wordt aangeven of de informatie via observatie (ob) de voorkeur heeft, tevens wordt waar nodig, het aantal objecten dat geobserveerd dient te worden genoemd).

Zorginstelling & afdeling
Emailadres
Uw naam
De volgende vragen gaan over: Persoonlijke hygiëne medewerkers
1. Is er een protocol/ werkinstructie aanwezig voor handhygiëne ( op alle relevante plaatsen hangt bij de kraan een werkinstructie over de methode en wanneer het noodzakelijk is om de handen te wassen of te desinfecteren) (ob)

2. Is er op elke cliëntenkamer een handwasgelegenheid + vloeibare zeep en eenmalige handdoekjes aanwezig en/of handalcohol. (ob) (minimaal 2 kamers)

3. Zijn er (niet steriele) handschoenen op alle cliëntenkamers en ruimtes waar de indicatie voor geldt (ob) (tenminste 5 relevante ruimtes kijken waarvan tenminste 2 cliëntenkamers.)

4. Worden er geen hand en pols sieraden gedragen? (ob)

5. Worden lange haren bijeen gebonden of opgestoken? (ob)

6. Dragen de medewerkers kleding conform de richtlijn van de WIP: dienstkleding wordt beschikbaar gesteld door de instelling of eigen kleding die aan de WIP voldoet. (dienstkleding korte mouwen niet over eigen kleding met lange mouwen) (de eigen kleding wordt iedere dag verschoond en moet te reinigen zin op een temp. Van minstens 60 °c en mag geen pluisafgevend zijn. Reserve kleed dient aanwezig te zijn.) ( voor bepaalde werkzaamheden moet voor de medewerker beschermende kleding van de instelling ter beschikking zijn zijn)

7. Is de juiste beschermende kleding aanwezig?
(De beschermende kleding kan bestaan uit een schort, eventueel van plastic/disposable, of een jas/overschort met lange mouwen.
De beschermende kleding moet de eigen of dienstkleding volledig bedekken.)

8. Zijn er de juiste mondneusmasker op de afdeling aanwezig of weet men waar ze zijn ?
(Chirurgisch mondneusmasker bij mogelijke spatincidenten en MRSA. Papieren mondneusmaskers zonder neusklem voldoen niet)

De volgende vragen gaan over: Persoonlijke hygiëne cliënten
9. Is al het materiaal op de kamer aanwezig om de persoonlijke verzorging van de cliënt, zoals kam, zeep, tandenborstel, gebittenbakje en zo nodig scheergerei? (Zorg dat iedere cliënt in het bezit is van -kam, -zeep,-tandenborstel, -tandpasta en zo nodig -scheerbenodigdheden en -gebittenbakje) (ob, bij 2 bewoners)

10. Is al het materiaal op de kamer aanwezig om de persoonlijke verzorging mogelijk te maken, zoals handdoek, washand en waskom?
(Involdoende mate aanwezig zodat per handeling beschikbaar is: -schone washand of wegwerpwashand, -schone handdoek, -schone waskommen van roestvrijstaal of kunststof)
(ob, bij 2 bewoners)

11. Is de schoonmaak van niet patiëntgebonden materialen geregeld?
(Niet cliëntgebonden materialen worden alleen op intacte huid toegepast en volgens schema gewassen/schoongemaakt. -Rolstoelen en matrassen worden volgens schoonmaakschema gereinigd. -Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig.) (ob)

12. Worden de tilbanden op de juiste manier gebruikt en schoongemaakt?
(-de tilbanden van de tilliften worden persoonsgebonden gebruikt. -De banden van tilliften zijn schoon en heel. -de wijze van reiniging is bekend bij medewerkers)

13. Zijn de indicaties en gebruik voor het toepassen van desinfectiemiddelen bekend?
(-Er is een desinfectieprotocol/werkinstructie per afdeling. –
Desinfectie gebeurt alleen op indicatie. – er zijn desinfectiemiddelen beschikbaar, namelijk chloortabletten en alcohol 70%. -Van desinfectiemiddelen is het gebruiksvoorschrift bekend.) (ob)

De volgende vragen gaan over: Omgaan met excreta en gebruikte naalden
14. Voldoen alle pospoelers aan de eisen?
(-Urinaal, po en waskommen moeten automatisch schoongespoeld en gedesinfecteerd worden met stoom of heet water van 80°C. -Afwezigheid van lekkage en aerosolvorming.
-Op de pospoeler bevindt zich een duidelijke zichtbare sticker wanneer het volgende preventief onderhoud moet plaatsvinden of wat uiterste gebruiksdatum is.) (ob en navragen)

15. Is er een werkwijze bij afwezigheid van een pospoeler?
(- vragen naar protocol, -omstandigheden beoordelen)

16. Wordt er conform regelgeving omgegaan met gebruikte injectienaalden en ander scherp materiaal met bloed?
(Gebruikte naalden en ander scherp materiaal direct na gebruik in daarvoor bestemde UNgekeurde naaldcontainer. -Naalden zijn niet gerecapt.) (ob en kijk ook in de naaldcontainer)

De volgende vragen gaan over: Omgang met en opslag van medicatie en steriele (medische) middelen
17. Is de staat van de verbandkar en verbandmiddelen voldoende?
(-men reinigt de verbandkar of mandje waarin de verbandmiddelen worden bewaard minimaal eenmaal per week. (checklist/aftekenlijst) -De uiterste gebruiksdatum van materialen is niet verlopen. -De verpakking van medische hulpmiddelen is intact) (ob)

18. Wordt de houdbaarheid en beheer spoelvloeistoffen en zalven voldoende genoteerd.
(-De uiterste gebruiksdata van materialen zijn niet overschreden. -De openingsdatum en tijd is op de flessen vermeld. -na opening is de vloeistof nog 24 uur te gebruiken. -Zalven zijn persoonsgebonden) (ob)

19. Wordt de houdbaarheid van medicijnen gecontroleerd en wordt het principe First in/ First out gehanteerd?
(-De uiterste gebruiksdatum van medicatie wordt maandelijks gecontroleerd. -Dit is zichtbaar op een checklist/ aftekenlijst. -Men hanteert het ‘First in, first out’ principe.) (ob)

20. Worden de medicijnen die daarvoor bedoeld zijn in de koelkast bewaard en wordt deze beheerd?
(-medicijnen worden volgens voorschrift bewaard.( -kamertemperatuur of gekoeld) – first in first out principe. – Er is een aparte koelkast voor medicijnen. -Indien deze er niet is, moeten de medicijnen in een afgesloten bak in de levensmiddelen koelkast gezet worden. -In de koelkast is een thermometer aanwezig. -de temp van de koelkast wordt wekelijks geregistreerd. – de gemeten temperatuur zijn zichtbaar op een checklist. -De koelkast wordt maandelijks schoongemaakt. -Dit is zichtbaar op een checklist/aftekenlijst. -Bij zichtbare verontreiniging wordt de koelkast direct schoongemaakt.) (ob)

21. Wordt de houdbaarheid en bewaren steriele instrumenten en medische hulpmiddelen gecontroleerd?
(-De vervaldatum wordt maandelijks gecontroleerd, checklist, -De verpakking is onbeschadigd. -De opslag van steriele medische hulpmiddelen is droog en stofvrij of in een kast die afgesloten kan worden. -De opslag is geordend. -De artikelen staan niet op de vloer. -Steriel en onsteriel is visueel gescheiden. -Geen producten over de uiterste gebruiksdatum. -opslagruimtes zijn schoon en puilen niet uit(beperkte voorraad). -Geen omdozen aanwezig. -Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig.) (ob)

22. Vindt de opslag van retourmedicatie volgens de norm plaats?
(-volgens de veilige principes in de medicatieketen.) (ob)

De volgende vragen gaan over: Hygiënemaatregelen: keuken
23. Is de hygiënecode voorzorginstellingen, dan wel HACCPplan voor de afdeling op alls afdelingen aanwezig?
(-De hygiënecode voor zorginstellingen is aanwezig en in gebruik.) (ob)

24. Vindt er een registratie van kritische processen (HCCPwarenwet-verplichting) plaats op alle afdelingen?
(-Er is iemand verantwoordelijk voor de registratie) (ob)

25. Worden de levensmiddelen in de koelkast volgens voorschrift bewaard?
(-Levensmiddelen worden volgens voorschrift bewaard, Men hanteert ‘first in, first out’ principe. -In de koelkast is een thermometer aanwezig. -De temperatuur van de koelkast wordt wekelijks geregistreerd + checklist. -De koelkast wordt maandelijks schoongemaakt + checklist. -Bij zichtbare verontreiniging wordt de koelkast direct schoongemaakt. -Er staan geen medicijnen in de koelkast ten zij in een afgesloten doos. (ob)

26. Zijn de vloeren en de wanden in de keuken goed reinigbaar en is er een schoonmaakschema?
(-Vloeren en wanden zijn glad afgewerkt.-Vloeren en wanden zijn niet beschadigd. -Vloeren en wanden zijn goed reinigbaar. -Vloeren en wanden zijn niet doordringbaar voor vocht. -Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig.) (ob)

27. Worden de vaatdoekjes, sponsjes, theedoeken e.d. dagelijks verschoond?
(-Vaatdoekjes, sponsjes, theedoeken dagelijks schoon(wassen op 60°C). -Gedurende de dag doekjes uithangen en borstels ophangen. -Natte vaatdoeken en theedoeken worden niet hergebruikt.) (ob en visueel beoordelen)

28. Is de keuken voorzien van handwasgelegenheid met vloeibare zeep en eenmalige handdoekjes. Handwas instructie kaart aanwezig. Zeepdispenser en kraan voor elleboog bediening.
(-Plaats in of in de onmiddellijker nabijheid van de keuken een voorziening om de handen te wassen. ) (ob)

29. Is in de keuken een afsluitbare afvalbak met voetbediening voorzien van een plastic zak?
(ob)

30. Zijn gevaarlijke stoffen of giftige materialen, zoals bepaalde schoonmaakmiddelen, gescheiden van voedingsmiddelen en afgesloten opgeborgen.
(-Bewaar gevaarlijke stoffen of giftige materialen gescheiden van voedingsmiddellen. -Bewaar gevaarlijkste stoffen afgesloten.) (ob)

De volgende vragen gaan over: Hygiëne maatregelen: verblijfsruimtes
31. Zijn de vloeren en wanden van de verblijfsruimten (kamers en groepsruimten) goed reinigbaar? (visueel beoordelen)
(-Vloeren en wanden zijn glad afgewerkt. -Vloeren en wanden zijn onbeschadigd. -Vloeren en wanden zijn goed reinigbaar. -Vloeren en wanden zijn ondoordringbaar voor vocht.) (ob)

32. Zijn de materialen zoals gordijnen zijn wasbaar en schoon, banken stoelen, tapijten ed. afwasbaar en schoon.
(-Materialen zoals gordijnen, banken e.d. wasbaar zijn. -reiniging tapijten, stoffering, gordijnen e.d. regelmatig (zichtbaar schoon). – Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig) (visueel beoordelen en OB)

33. Worden de ventilatieroosters en/of mechanische ventilatie in iedere verblijfsruimten (kamer en groepsruimten) gereinigd?
( Er is periodiek onderhoud van mechanische ventilatie en voor reiniging van ventilatieroosters. -Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig)
(visueel beoordelen en OB)

34. Is er een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig voor de groepsruimtes?
(-Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig) (OB)

De volgende vragen gaan over: Hygiënemaatregelen sanitaire voorzieningen
35. Zijn de vloeren en wanden van toiletten goed reinigbaar?
(vloeren en wanden zijn glad afgewerkt. -vloeren en wanden zijn onbeschadigd.-vloeren en wanden zijn goed reinigbaar.-vloeren en wanden zijn ondoordringbaar voor vocht. -Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig.) (OB)

36. Is er voldoende toiletpapier aanwezig op de toiletten?
(Zorg voorvoldoende toiletpapier) (OB)

37. Zijn de vloeren en wanden van douches goed reinigbaar?.
(vloeren en wanden zijn glad afgewerkt. -vloeren en wanden zijn onbeschadigd.-vloeren en wanden zijn goed reinigbaar.-vloeren en wanden zijn ondoordringbaar voor vocht. -Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig.) (OB)

38. Is er bij elke sanitaire voorziening een handenwasgelegenheid plus vloeibare zeep en eenmalige handdoekjes en of handenalcohol?
(-Wasgelegenheid met koud/warm stromend water, vloeibare zeep een eenmalige handoekjes afvalbak zonder handbediening. – Ten minste in 2 sanitaire ruimtes kijken.)(OB)

39. Is er een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig voor de sanitaire ruimtes?
(-Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig) (OB)

De volgende vragen gaan over: Hygiënemaatregelen werkruimte/werkkast
40. Is er een schoonmaakwerkruimte/werkkast aanwezig op elke afdeling/etage en is deze goed onderhouden?
(-Aparte ruimte beschikbaar voor schoonmaakmaterialen.-Ruimte kan afgesloten worden.-Ventilatie aanwezig.-Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig.)
(OB)

41. Is er een uitstortgootsteen in de schoonmaakruimte?
(-Voorzie de ruimte van een uitstortgootsteen. Hier kan het vuile water worden verwijderd en kunnen materialen worden gereinigd.) (visueel beoordelen)

42. Worden de schoonmaakmaterialen zoals, moppen, trekkers en bezems opgehangen?
(-Voorzie de ruimte waar schoonmaakmaterialen worden bewaard van een ophangsysteem?)
(visueel beoordelen)

43. Worden de moppen, Schoonmaakdoekjes, Sponsjes, borstels, dweilen e.d. dagelijks verschoond?
(-Moppen, schoonmaakdoekjes, sponsjes, borstels, dweilen dagelijks schoon (wassen op 60 °C) ) (visueel beoordelen)

44. Is er een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig voor de werkruimte/werkkast?
(-Er is een schoonmaakschema met bijbehorende aftekenlijst aanwezig) (OB)

De volgende vragen gaan over: Wasgoed en afvalverwerking.
45. Wordt de vuile was dagelijks in gesloten zakken verzameld?
(-Verzamel dagelijks de vuile was in een gesloten zak)(OB)

46. Vindt er scheiding plaats tussen schone en vuile was?
(-Het schone en vuile wasgoed is gescheiden van elkaar. -Vuile was ligt niet op de grond, in wasbak of op stoelen gelegd.-Vuile waskar is op reikafstand)(OB)

47. Is de opslag schone was volgens de richtlijnen?
(-De schone was is in een schone kast of een gesealde rolcontainer.-Opslag is stofvrij en dient beschermd te zijn tegen vocht en vuil.)(OB)

48. Wordt het afval dagelijks van de afdeling gehaald?
(-Dagelijks worden de zakken vervangen en dichtgebonden getransporteerd naar de rolcontainer.-De rolcontainer staat niet in een ruimte waar schone materialen worden opgeslagen.-Geen overvolle afvalbakken.)(OB)